สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ
ที่อยู่: 
438 ถนนกาญจนวานิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
081-8971866
ผู้ประสานงาน: 
นายประทีบ ศรีรักษ์เหรัญญิกสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,อุบัติเหตุ , ฉุกเฉิน ,ช่วยเหลือผู้ป่วยบนท้องถนน 2. ด้านสาธารณะกุศลที่เป็นส่วนรวม 3. ให้ความร่วมมือกับทางราชการด้านต่าง ๆ 4. ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ความต้องการอาสาสมัคร: 
คุณสมบัติ 1. ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนและเรียกร้องใดๆ2. อุทิศตนเพื่อให้เกิดบรรลุผลของสมาคม3. ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. อบรมการปฐมพยาบาล การแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐานของนเรนทร (BLS)2. แจ้งข่าวอาชญากรอบรมจราจร ทบทวนทุก ๆปี ได้รับการอบรมในด้าน 1. ด้านการบริการพยาบาลเบื้องต้น 2. การเรียนรู้การเข้าที่เกิดเหตุ 3. การเรียนเรื่องความลำบากของคนอื่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ