สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ จังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ จังหวัดระยอง
ที่อยู่: 
71/2 ม. 3 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
038-867316
ผู้ประสานงาน: 
นายสมศักดิ์ จันทร์พราหมณ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการด้านต่างๆ บริจาคสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การฝึกอาชีพ สิ่งของเครื่องใช้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ