สมาคมกกไทรพ่งไล้ยี่จับเซียวเกาะ หล่มสัก

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมกกไทรพ่งไล้ยี่จับเซียวเกาะ หล่มสัก
ที่อยู่: 
38 ถนนเทศบาล2 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
จังหวัด: 
เพชรบูรณ์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5670-1370, 0-5670-1820
ผู้ประสานงาน: 
นายเอกสิทธิ์ ต่อวัฒนบุญ
เบอร์แฟกซ์: 
0-5670-2732, 0-5670-2733
กิจกรรมและโครงการ: 
1. อบรมเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ในเชิงปฏิบัติการสงเคราะห์บรรเทาทุกข์จากอุบัติภัยต่างๆ 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกหรือการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ

ประเภทของการให้

1. ช่วยเหลือจุนเจือในงานมงคล  งานกุศลของสมาชิกหรือทายาท
2. บำรุงส่งเสริมศาสนา การพยาบาล การศึกษา การกีฬา อาชีพ วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ  และสาธารณะกุศลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง