สมาคม จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคม จังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
88 ถนนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปาจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-211044
ผู้ประสานงาน: 
นายนรินทร์ ตระกาลเจริญสุข ประธานสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมการฝึกสอนกีฬาลอนเทนนิส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกของกลุ่มกีฬาลอนเทนนิส
2. อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การกีฬา
3. ส่งเสริมการบำรุงสุขภาพและอนามัย