สมาคมชามตรอกขจร จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมชามตรอกขจร จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
485-487 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-279097
ผู้ประสานงาน: 
นายบรรจง วิลัยเจริญ ประธานสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาให้ความรู้แก่เด็กทั้งทางด้านนันทนาการเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กๆ ในชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
1. ศูนย์รวมในการพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจ
2. ช่วยงานด้านสาธารณประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน
3. จัดหาทุนให้เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนเพื่อเป็นทุนการการศึกษาของเด็กที่ไม่มีโอกาส
4. รณรงค์และส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชุมชนไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด