สมาคมครูบัวเชด

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมครูบัวเชด
ที่อยู่: 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3 บ้านหมื่นสังข์ ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-579099
ผู้ประสานงาน: 
นายสังวาลย์ พรหมบุตร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน