สมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
1/2 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-216233, 076-232082
ผู้ประสานงาน: 
นายไสว พรหมจินดา
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวบรวมสมาชิกและช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลประสานงาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง