สมาคมคนพิการทุกประเภท จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมคนพิการทุกประเภท จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
35/1 ม.1 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-244358
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
รับบริจาคเงิน สิ่งของ