สมาคมคนตาบอด จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมคนตาบอด จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
112/160 ม.7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
089-6247474
ผู้ประสานงาน: 
นายเชิดชัย สังเกตกิจ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง