สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธ.ก.ส. อ.พรรณานิคม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธ.ก.ส. อ.พรรณานิคม
ที่อยู่: 
291 ม.6 ถ.นิตโย ตงพรรณนา อ.พรรณานิคม
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
042-471300, 042-745384
ผู้ประสานงาน: 
นายสำราญ ก้อนแพง นายกสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ คุ้มครอง ช่วยเหลือสังคม การสงเคราะห์ศพจัดประชุมเป็นครั้ง ๆ ตามลักษณะงานและการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ/ครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ