สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง
ที่อยู่: 
45 ม.1 ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง 47140
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4279-4652
ผู้ประสานงาน: 
นายเอนก เสโนฤทธิ์
กิจกรรมและโครงการ: 
การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ สงเคราะห์ครอบครัวเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ