สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต
ที่อยู่: 
100/27 อาคารศรีสุชาติแกรนด์วิว ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-354721
ผู้ประสานงาน: 
นายวัชระ พรหมพันธ์นายรัฐสิทธิ์ สิงห์มนัส
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม