สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
13/1 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-511798
ผู้ประสานงาน: 
นายดุสิต หัชลีฬหา นายกสมาคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ