สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ทุ่งเสลี่ยม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ทุ่งเสลี่ยม
ที่อยู่: 
399/1 ม.1 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
จังหวัด: 
สุโขทัย
เบอร์ติดต่อ: 
0-5562-6567
ผู้ประสานงาน: 
คุณบุญจู นันตาดี นายกสมาคมฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อทำสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันซึ่งการตายนี้ไม่รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ