สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-714341
ผู้ประสานงาน: 
นายนคร นาคสมบัติ นายกสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
การให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ