สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่: 
ร.ร.บ้านแก้ว ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3947-1327
ผู้ประสานงาน: 
นายมานะ สุดสงวน
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพกับสถาบันเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม