สมาคมผู้นำอาสาพัฒนา ชุมชน สาขาชุมพร

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้นำอาสาพัฒนา ชุมชน สาขาชุมพร
ที่อยู่: 
104/11 หมู่6 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก, 7/1 หมู่ 2 ต.ครน อ.สวี, 9/1 หมู่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว
จังหวัด: 
ชุมพร
เบอร์ติดต่อ: 
089-4703579, 084-3079256, 087-0100764
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญส่ง ขาวศิริ นายกสมาคมฯ, นายถัน ปั้นทองคำ รองนายกสมาคมฯ, นางสาวระวีวรรณ โอภาภิรักษ์ เลขานุการสมาคมฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หน้าที่หลัก 1.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4.การรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาโรคเอดส์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด