สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
ที่อยู่: 
สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
ผู้ประสานงาน: 
นางโสภา แก้วสนิท
กิจกรรมและโครงการ: 
1.วันสตรีไทย 2. สัมนาเพื่อนำสตรีเข้าสู่การเมืองทุกสมัย 3. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มีลักษณะผู้นำ และเคยเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆ ลักษณะงาน - ออกช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหา ติดตามให้การช่วยเหลือแนะนำสตรีที่ถูกค้าประเวณี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี