สมาคมผู้สูงอายุ จ.นครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้สูงอายุ จ.นครสวรรค์
ที่อยู่: 
ตึกเลขที่ 9 ถนนลูกเสือ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5631-3368
ผู้ประสานงาน: 
พ.ท.ดำรง วงษ์ศิริ (นายกสมาคมผู้สูงอายุ)
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ผู้สูงอายุ - เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผู้สูงอายุ - ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยและเป็นศูนย์กายภาพบำบัด การอาสาให้บริการและช่วยเหลือผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ