สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมาราชูทิศ

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมาราชูทิศ
ที่อยู่: 
ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3931-1170
ผู้ประสานงาน: 
นายมาโนช มนูสุข
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม