สมาคมมวยอาชีพ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมมวยอาชีพ จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
360 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-512661
ผู้ประสานงาน: 
สมาคมมวยอาชีพ จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน