สมาคมภูเก็ตฮกเกี้ยนสามัคคี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมภูเก็ตฮกเกี้ยนสามัคคี
ที่อยู่: 
23 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-224068, 076-211877
ผู้ประสานงาน: 
นายห้าย เอกวานิช
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวมสมาชิกช่วยเหลือการกุศล การกุศลการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ