สมาคมพ่อค้าภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมพ่อค้าภูเก็ต
ที่อยู่: 
38-38/1 ถ.บางกอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-211313
ผู้ประสานงาน: 
นายชัยพิทักษ์ อภิชิตสิทธิกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อประสานความสามัคคีเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ