สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต
ที่อยู่: 
80 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-276396
ผู้ประสานงาน: 
ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล
กิจกรรมและโครงการ: 
ป้องกันเด็กทุกคนในจังหวัดภูเก็ตให้รอดพ้นจากการถูกละเมิดสิทธิช่วยเหลือเด็กที่ได้รับอันตรายได้ทันท่วงทีรวดเร็ว และเป็นระบบให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน