สมาคมพิการการเคลื่อนไหวสากล ปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมพิการการเคลื่อนไหวสากล ปทุมธานี
ที่อยู่: 
802/410 ม.12 ม.บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค
จังหวัด: 
ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน: 
พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ