สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ที่อยู่: 
405 หมู่ 5 ซ.ราษฏร์ศัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก
จังหวัด: 
พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ: 
055-230973-5
ผู้ประสานงาน: 
นายวีระศักดิ์ วงค์สุทธิ์ ผู้อำนวยการ
เบอร์แฟกซ์: 
055-280854
กิจกรรมและโครงการ: 
1.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและป้องกันสารเสพติดในเยาวชน จ.พิษณุโลก 2.โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ปาท่องโก่ 3.โครงการทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ปี 2550 ระดับอุดมศึกษา 1 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 8 ทุน ระดับประถมศึกษา 13 ทุน 4.การอาสาจัดกิจกรรมอบรม 5.ช่วยติดภาพเด็กและเยาวชน 6.เป็นวิทยากร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ