สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี
ที่อยู่: 
126/440 ม.5 เคหะชุมชนนนทบุรี ถ.สุขาประชาสรรค์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-9642731, 02-9642732
ผู้ประสานงาน: 
นายคงศักดิ์ สาริยันต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
เบอร์แฟกซ์: 
02-9642732
กิจกรรมและโครงการ: 
1.เปิดโครงการอบรมวิชาโหราศาสตร์เพื่อคนตาบอด 2.โครงการเสริมทักษะการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนไทย 3.โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนคนพิการเฉลิมพระเกียรติ 4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชุน 5.เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
ความต้องการอาสาสมัคร: 
1.ได้เรียนรู้การนำพาคนตาบอดไปยังสถานที่ต่างๆ และมีความเข้าใจในการดูแลคนพิการในชุมชน 2.มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินงาน 3.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

ประเภทของการให้
1.อาสาสมัครร่วมทำกิจกรรมตามโครงการต่างๆ
2.อาสาสมัครเข้ามาบันทึกเสียงลงเครื่องเพื่ออ่านให้คนตาบอดฟัง
3.อาสาสมัคผู้เป็นผู้ให้ความรู้และอบรม