สมาคมศิลป์เก่าศรียานนุสรณ์จันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมศิลป์เก่าศรียานนุสรณ์จันทบุรี
ที่อยู่: 
ร.ร.ศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3931-1225
ผู้ประสานงาน: 
นางกานดา สุทธศีล
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ