สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 
263/2 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-482052
ผู้ประสานงาน: 
นางเบ็ญจวรรณ ศรีวิชัย ผู้ประสานงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ 1. ด้านอนามัยเจริญพันธ์ 2. แนะแนว ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด