สมาคมลีซูเพื่อการศึกษาภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมลีซูเพื่อการศึกษาภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: 
5 ม.7 ต.เวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
081-0295899
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรศักดิ์ สินลี้
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันพายาเสพติดฯ เอดส์ส่งเสริมภูมิญญาเยาวชนส่งเสริมการผลิดแบบ การบริจาคเงินอาสาสมัครด้านการ ให้ความรู้ค่ายการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแบบยั่งยืน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม