สมาคมรวมน้ำใจจันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมรวมน้ำใจจันทบุรี
ที่อยู่: 
19/31 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
ผู้ประสานงาน: 
นายจตุพร สินเจริฐ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมสาธารณกุศล การศาสนา สาธารณประโยชน์ วัฒนธรรมฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม