สมาคมรวมธุรกิจจันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมรวมธุรกิจจันทบุรี
ที่อยู่: 
191-191/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
ผู้ประสานงาน: 
นายเรวัต โกศลานันท์
กิจกรรมและโครงการ: 
ร่วมมือร่วมใจกันแนะแนวในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกตลอดตจนความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมหรือองค์กรอื่นใด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ