สมาคมมิตรชนบท

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมมิตรชนบท
ที่อยู่: 
71 ม.6 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-531020
ผู้ประสานงาน: 
นางละออ จองอยู่
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท