มูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
มูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์ 46 ซ.1 ถ.ไผ่เตย อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-252595
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม