สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเลย

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเลย
ที่อยู่: 
252 หมู่ที่ 1 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
จังหวัด: 
เลย
เบอร์ติดต่อ: 
042-811960, 081-0534559
ผู้ประสานงาน: 
นางสมควร สนธิมูล
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมความสามารถของสตรีเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มีใจรักที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมีทักษะเฉพาะด้านพอสมควร ฝึกทักษะการทำงานด้านต่างๆ และออกกำลังกาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี

1. อาสามอบแรงกาย    
2. เป็นอาสาสมัครที่เสียสละช่วยเหลือสังคม