สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ภูเก็ต
ที่อยู่: 
29/1 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-212160
ผู้ประสานงาน: 
วิภาวรรณ คูสวรรณ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริมมิตรภาพความสำคพันธ์อันดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดานักธุรกิจและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนกันในบรรดาสตรี นักธุรกิจเพื่อเชิดชูเกียรและสถานภาพของสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพให้อยู่ในระดับอันเหมาะสม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ