สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
โรงเรียนสิรินธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-511189, 044-511396
ผู้ประสานงาน: 
นางปลั่งศรี มูลศาสตร์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน