สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม นิพนธ์รัมย์ ประยุกต์

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม นิพนธ์รัมย์ ประยุกต์
ที่อยู่: 
249/1 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
081-6607153
ผู้ประสานงาน: 
นายสุพรรณ นิพนธ์รัมย์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม