สมาคมสื่อมวลชน จ.จันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสื่อมวลชน จ.จันทบุรี
ที่อยู่: 
112 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3932-4614
ผู้ประสานงาน: 
นายสุชิน ขวัญใจ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ นสพ วิทยุโทรทัศน์ และธุรกิจสาร งานสื่อสารมวลชน ทุกชนิด/ประเภทส่งเสริมความเจริญด้านสาธารณประโยชน์ การกีฬา ฯลฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม