สมาคมสามัคคีธรรมภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสามัคคีธรรมภูเก็ต
ที่อยู่: 
36 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-211546
ผู้ประสานงาน: 
นายครรชิต ต้มพานุวัตร
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือสมาชิกและสังคมรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสนับสนุนการศึกษาของชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ