สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขไทย
ที่อยู่: 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-5901541, 081-9056758
ผู้ประสานงาน: 
นายมาโนช วามานนท์ นายกสมาคม
เบอร์แฟกซ์: 
02-5901541, 02-5901530, 02-5901546
กิจกรรมและโครงการ: 
1.การพัฒนางานด้านสาธารณสุขและทางสังคม 2.การพัมนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตชนบท-เมือง
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เป็นอาสาสมัครทำงานด้านสาธารณสุข ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1.การใช้สื่อวิทยุเพื่อพัฒนาสังคมของ อพม. 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย อพม./อสม. 3.การพัฒนาให้อาสาสมัครเป็นนักบริหารชุมชน 4.การพัฒนาเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 5.การคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนโดย อสม.และ อพม.
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ