สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดกระบี่

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
ที่อยู่: 
112 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
08-6277-5075
ผู้ประสานงาน: 
นายสุนันท์ หิรัญ
กิจกรรมและโครงการ: 
-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาพการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ของสมาชิกทุกด้าน -ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่สมาชิกและบุตร-ธิดา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ