สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่: 
29/1 ถ.เอกาทศรฐ ช.11 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จังหวัด: 
พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ: 
055-241414, 084-214052
ผู้ประสานงาน: 
นางอาภรณ์ พรหมมาณพ เลขานุการฯ, น.ส.สิริกานต์ พงศ์สิริภาคย์ ผู้ประสานงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
- สนับสนุนทุนการศึกษา เครื่องกีฬา,หนังสือ,เครื่องเขียน,อาหารกลางวัน- สนับสนุนวันสตรีสากลและวันสตรีไทย พิจารณาความรู้การสร้างครอบครัวอบอุ่น- สนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ อาสาเป็นพี่เลี้ยง- สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค- การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย บริจาคเงินและเข้าร่วมกิจกรรม - บริจาคเงินช่วยเหลื่อการจัดงานมอบรถวินแชร์ - มอบทันยังชีพเป็นครั้งคราว,เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ