สมาคมอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
36 ม.16 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-503841
ผู้ประสานงาน: 
นายประวัติดี เหมาะตัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง