สมาคมอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทย
ที่อยู่: 
9/17-20 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3931-3452
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญส่ง จันทสุรวงศ์
กิจกรรมและโครงการ: 
เผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการเล่นดนตรีไทยร่วมมือองค์การกุศล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม