สมาคมไหหนำ พะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมไหหนำ พะเยา
ที่อยู่: 
80/6 ถนนรอบเวียงชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-481344, 054-499110
ผู้ประสานงาน: 
นายสุวิทย์ ด่านพิทักษ์ นายกสมาคมไหหนำพะเยา
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภททั้งเด็กเยาวชน สตรี,คนพิการ ,ผู้สูงอายุ,คนไร้ที่พึ่ง 1.อาสาช่วยเหลือผู้อื่น 2. บริจาคเงินสนับสนุน 3. บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ