สมาคมแพทย์แผนไทยวัดสุทธิวารี จังหวัดจันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมแพทย์แผนไทยวัดสุทธิวารี จังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่: 
วัดสุทธิวารี 44 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3935-4980
ผู้ประสานงาน: 
นายอาจิณ สว่างชีพ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ