สมาคมแต้จิ้ว

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมแต้จิ้ว
ที่อยู่: 
208 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074-311277
ผู้ประสานงาน: 
นายโกศล วัฒนสิทธิชัย ผู้จัการสมาคมแต้จิ้ว
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ส่งเสริมประเพณี 2. ช่วยเหลือกิจกรรมวันเด็ก 3. รวมคนตระกูลแต้จิ้ว 4. ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
1. ต้องเป็นคนตระกูลแต่จิ้ว 2. หญิง-ชาย ไม่จำกัดเพศ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้